Archive for May, 2014

23.05.2014 ZIņas No Comments

Līgums par ERAF projekta īstenošanu

SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 02.04.2014 noslēdza līgumu par projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” ražotnē” īstenošanu. Projekts tiek uzsākts darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 3.projektu kārtas ietvaros. Projekta mērķis ir veicot jaunāko un modernāko nozares tehnoloģiju pārnesi no Skandināvijas, paplašināt un modernizēt ražošanas tehnoloģiskos procesus uzņēmumā, dažādot esošo produkciju ar jauniem augstas pievienotās vērtības produktiem un attīstīt metāla izstrādājumu ražošanu Latvijā.