Archive for August, 2014

22.08.2014 ZIņas No Comments

Līgums par lāzergriešanas iekārtu

Turpinot projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” ražotnē” ieviešanu ir uzsāktas sarunas ar SIA “INSTRO”, kas projekta ietvaros uzņēmuma ražotnē piegādās un uzstādīs ciparu programmvadības lāzergriešanas iekārtu. Līgumu par iekārtas piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācībām plānots noslēgt septembra beigās vienlaikus uzsākot līguma izpildi.