Archive for November, 2014

21.11.2014 ZIņas Komentēt nevar

Grozījumi projekta īstenošanā

SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” ņemot vērā esošo tirgus situāciju un paredzamo projektā iekļauto jaunu produktu pieprasījuma samazināšanos Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūrā ir ierosinājusi līguma grozījumus. Grozījumi paredz projektā plānotās hidrauliskās liekšanas preses aizstāšanu ar tādas pašas funkcionalitātes iekārtu, kurai ir mazāks darba galds, bet gandrīz uz pusi lielāks liekšanas spēks. Lai arī izmaiņu rezultātā, projekta īstenošanas termiņš tiktu pagarināts līdz 2015.gada 31.jūlijam, plānotās izmaiņas neietekmēs projekta mērķa sasniegšanu.

19.11.2014. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts iepirkuma konkurss “Hidrauliskās liekšanas prese ar ciparvadību”. Informācija par iepirkumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/382457