Archive for 2014

21.11.2014 ZIņas Komentēt nevar

Grozījumi projekta īstenošanā

SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” ņemot vērā esošo tirgus situāciju un paredzamo projektā iekļauto jaunu produktu pieprasījuma samazināšanos Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūrā ir ierosinājusi līguma grozījumus. Grozījumi paredz projektā plānotās hidrauliskās liekšanas preses aizstāšanu ar tādas pašas funkcionalitātes iekārtu, kurai ir mazāks darba galds, bet gandrīz uz pusi lielāks liekšanas spēks. Lai arī izmaiņu rezultātā, projekta īstenošanas termiņš tiktu pagarināts līdz 2015.gada 31.jūlijam, plānotās izmaiņas neietekmēs projekta mērķa sasniegšanu.

19.11.2014. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts iepirkuma konkurss “Hidrauliskās liekšanas prese ar ciparvadību”. Informācija par iepirkumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/382457

22.08.2014 ZIņas No Comments

Līgums par lāzergriešanas iekārtu

Turpinot projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” ražotnē” ieviešanu ir uzsāktas sarunas ar SIA “INSTRO”, kas projekta ietvaros uzņēmuma ražotnē piegādās un uzstādīs ciparu programmvadības lāzergriešanas iekārtu. Līgumu par iekārtas piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācībām plānots noslēgt septembra beigās vienlaikus uzsākot līguma izpildi.

23.05.2014 ZIņas No Comments

Līgums par ERAF projekta īstenošanu

SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 02.04.2014 noslēdza līgumu par projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA „ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” ražotnē” īstenošanu. Projekts tiek uzsākts darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 3.projektu kārtas ietvaros. Projekta mērķis ir veicot jaunāko un modernāko nozares tehnoloģiju pārnesi no Skandināvijas, paplašināt un modernizēt ražošanas tehnoloģiskos procesus uzņēmumā, dažādot esošo produkciju ar jauniem augstas pievienotās vērtības produktiem un attīstīt metāla izstrādājumu ražošanu Latvijā.

20.03.2014 ZIņas No Comments

ISO 3834

20.03.2014 ZIņas No Comments

EN 1090