Archive for May, 2017

08.05.2017 ZIņas No Comments

Jauna iekārta un jaunas iespējas

ESP ir uzsācis jauna vertikālā apstrādes centra HAAS VF-4 ekspluatāciju, tādējādi paplašinot savas mehāniskās apstrādes iespējas. Jauna iekārta būtiski samazinās svarīgu detaļu, kuru apstrādi agrāk veica ārpus uzņēmuma, izgatavošanas ciklu, kā arī palielinās ražošanas efektivitāti.

HAAS CNC