Archive for September, 2017

25.09.2017 ZIņas No Comments

EP-6 un EP-9 lāpstas Rīgas Lidostai

ESP komanda lepojas, kas divas no mūsu ražotām EP-lāpstām strādās Lidostā “Rīga” pēc atgriešanās no Norvēgijas, kur mūsu klients Overaasen AS veiks lidlauku tīrīšanas mašīnu beigu salikšanu.
EP-9