Archive for November, 2018

01.11.2018 ZIņas No Comments

EP-lāpstas jaunajai Stambulas lidostai

Pagājušā mēnesī ESP pabeidza 26 EP tipa sniega lāpstu piegādi priekš jaunās Stambulas lidostas, kuras atklāšana tiek gaidīta drīzumā.